I 2015 flyttet vi fra Jon Smørsgt. 7 - ca. 300m, til nye lokaler i Komediebakken 9

Se veibeskrivelse her

Velkommen til vår butikk i Komediebakken 9!

Piano & Flygel

Vi har ca 40 nye, og 10 til 15 brukte instrumenter i utstillingen til en hver tid. Alle er nøye vurdert både når det gjelder pris og kvalitet. Vi fører kun anerkjente originalmerker som strekker over alle prisklasser og klang-messige kategorier. Stort utvalg er en forutsetning for et vellykket piano eller flygelkjøp. Vi gir 5 års garanti både på brukte og nye instrumenter. I tillegg gir vi 2 års innbytterett på full salgssum ved oppgradering.  Har du et instrument som vi kan ta i innbytte? - Be om gratis og uforpliktende taksering.

Ønsker du å vite mer om piano og flygel, - brukt eller nytt, - kvalitet og priser. Og hva med digitale elektriske pianoer?

Les mer

El-piano

Som spesialist på tradisjonelle akustiske pianoer og flygler er det naturlig å bruke denne kompetansen når vi skal velge våre elektriske og digitale pianoløsninger. Vi er begeistret over hvor bra mange av disse instrumentene er. Under omstendigheter der valget av tradisjonelle akustiske instrumenter blir vanskelig, eller at de mange nye mulighetene det digitale formatet tilbyr er en viktig faktor, er våre el-pianoer et ypperlig alternativ.

Vi velger Yamahas digitale el-pianoer og flygeler

Som ledene produsent både når det gjelder størrelse og innovasjon har vi funnet at Yamaha sine instrumenter er de vi syns fungerer best. I forskjellige pris-klasser fra ca. 6. – til 200.000,- får man instrumenter som ved siden av de beste musikalske kvaliteter også har den beste og mest varige tekniske kvalitet. 

Se våre el-piano

Brukte pianoer og flygler med 5 års garanti


Vi utfører alltid en grundig gjennomgang med reparasjoner, rensing og stemming.

For tiden (8.7.2022) har vi følgende instrumenter for salg:

Se hele oversikten

Tilbehør og deler


Vi har alt som skal til av piano/flygel-benker, belysning, møbelpleiemidler og mye mer som gjør at kundene kan få maksimal glede av instreumentene sine. Vi satser på utvalgte produkter fra seriøse kvalitets-produsenter, - der kvaliteten er utprøvd gjennom mange år. Er det noe du ikke finner, eller søker du etter varianter som ikke er vist her, - spør likevel. Vi kan kanskje skaffe det!I tillegg til tilbehøret har vi et kjempestort delelager for alle våre egne fabrikater og mange flere. Fra verkstedet kan man få service og spesialprodukter som piano og flygeldeler, lakker, lim, smøremidler, div. filt og mye mer.

Se våre tilbehør

Pianostemming - Fast pris kr. 2.760,- inkl. mva.*

Vi har for tiden begrenset mulighet for å påta oss oppdrag for nye kunder på instrumenter som ikke er kjøpt i Bergen Pianoforretning. Ved bestilling oppgi derfor fabrikatet og når det kjøpt (ca.).
Avtal time på telefon 55 23 06 92 - bruk KONTAKTSKJEMA - eller e-post: bergen-piano@online.no 

* Lokalt kjøretillegg/veiavgifter for StorBergen kommer i tillegg med kr. 220,-.  Se flere satser her.

Stemmenøkkel og gaffel Bestill stemming med kontaktskjema

Brukte pianoer og flygler

De brukte instrumentene er for en stor del pianoer og flygler vi har tatt i innbytte. Etter en grundig gjennomgang med rensing, reparasjoner, justeringer og stemming selges disse videre, - alltid med 5 års garanti og 1 års innbytterett. På samme måte som ved overhalinger og reparasjonsoverslag blir det gjort en nøye vurdering og selektering  av de brukte. Dette, i tillegg til den nevnte istansettingen og garantiene gjør at det som regel blir rimeligere, - og mye tryggere å kjøpe et brukt piano gjennom oss, enn f.eks via internett. På samme måte som på loppemarkeder, o.l. blir det uforholdsmessig stor opphopning av pianoer og flygler som er i så dårlig forfatning at de heller burde vært kondemnert enn solgt. Vi får daglig henvendelser fra fortvilte kunder som etter dyre transporter, meningsløse reparasjonsforsøk og mye ekstra bry til slutt må innse at de har kjøp "katta i sekken". Vi oppfordrer da alltid til ikke å selge dette videre til andre, men få gjort en takst  på det, og evt. kondemnere det på forskriftsmessig måte.

Hvordan vurderer vi kvaliteten til pianoer og flygler?

For alle typer pianoer og flygler - nye, brukte, store og små - er det én ting som kjennetegner kvalitet fram for noe: Det er dynanikken. D.v.s evnen til skifte mellom stille og sterk klang. Piano e forte sa pionerene i Firenze for 300 år siden, - og kalte instrumentet "Pianoforte", - i daglig tale i dag bare "piano". Forskjellene i klangstyrke, riktig amplitude, god sustain som følges av et tilstrekkelig rikt og riktig avstemt spekter av overtoner som gir klangen farge. Jo flere nyanser og jo flere styrkenivåer man får til rådighet - og kan klare å kontrollere - jo smidigere, spenstigere og mer utrykksfullt er instrumentet. Dette er universelt og essensen av det det hele handler om. Dette påvirker uttykket i musikken og spillegleden like mye for en nybegynner som en pianist på toppnivå.

Det er den tekniske utformingen og tilstanden som avgjør den musikalske kvaliteten til pianoer og flygler. De viktigste faktorene er konstruksjon, material, bearbeidelse, klimatsisk påvirking, alder og bruksmengde. I tillegg den objektive vurderingen kommer den subjektive oppfatning av hva som er bra. Klarere og skarper eller varemere og bløtere klang? Tyngre eller lettere tangenger, - eller spilleart som vi sier. Man forstår at kvalitetsvurdering kan være relativt komplisert. Vi som fagfolk og eksperter på det tekniske forsøker å holde oss til den objektivt antatte bedre kvaliteten, - og overlater til kundene å vurdere subjektive aspekter vedr. klang, spilleart, utseende, størrelse osv.

I vårt daglige arbeid med pianoer og flygler har vi disse perspektivene med oss i alt vi gjør. Dette er grunnlaget for de fabrikatene og modellene vi har valgt å repersentere innen nye instrumenter. For de brukte instrumentenen er det avgjørende for hva vi i det hele tatt tar inn, og hvilke bearbeidelse vi velger å gi dem. Det må være et riktig forhold mellom pris og kvalitet, - der vi gir kvaliteten et lite fortrinn. Det dreier seg tross alt om musikkinstrumenter, som ved siden av å representerer varige matrielle verdier også skal kunne uttrykke dypere musikalske følelser.

Ved vurdering av kvalitet og verdi på de brukte pianoene og flyglene finner vi det hensiktsmessig å dele dem inn i katergorier.

1. Nyere brukte pianoer av rimeligere kvalitet. Inntil 40 år gamle Øst Europa og Sørkorea. Noen kjente merker er Zimmermann, Petrof, Rösler, Young Chang, Aspheim (Samick) og Rippen. Priser fra kr. xx. til xx.000,- . I løpet av de siste 5-10 årene er denne kategorien blitt mindre aktuell for vårt firma.

2 Nyere brukte instrumenter av høyere kvalitet. Inntil 50 år gamle instrumneter gjerne fra Vest-Tyskland, Japan, Sverige og Norge (Bergen). Noen kjenter merker er: Schimmel, Yamaha, Nordiska og Jacob Knudsen. Priser fra kr. 19. - til 30.000,-/ flygler fra 50. - 100.000,-

3. Vintage instrumenter. Eldre kvalitets instrumenter ca. 50 til 100. år gamle. Vi legger vekt på historikken til de enkelte instrumnetene, at de er så originale og i spillbar god stand som mulig. Noen kjente merker er: Steinway&sons, Bechstein, Grotrian-Steinweg. Priser fra kr. 20. til 200.000,- 

4 . Utrangerte pianoer og flygeler. Ofte i utgangspunktet lavere kvalitet, mye brukt, ødelagt av klima, aldersmessig og konstruksjonsmessig passè. Kjente eldre merker er: Brd Hals, Forenede Pianofabrikker og Jacob Knudsen fra før ca 1930. Av nyere fabrikater kan nevnes Lindner, Forte, Etyde m.fl. Disse instrumentene har ingen verdi som musikkinstrumenter, men kan selvfølgelig for mange være verd å ta vare på av andre grunner.